Natječaj

Search form

LIFE (Tradicionalni projekti) - "Upravljanje okolišem i informacijama"

Datum objave: 
13.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
24.10.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
165.383.803,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je dio programa LIFE, odnosno njegovog potprograma "Okoliš", a predstavlja prioritetno područje "Upravljanje okolišem i informacijama". Cilj projekata iz ovog područja je doprinos provedbi, ažuriranju i razvoju politika zaštite Europske unije i zakonodavstvu, uključujući integraciju okoliša u druge politike, čime se doprinosi održivom razvoju. Financirati će se projekti koji promiču informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija vezanih za zaštitu okoliša, kao i promicanje znanja o održivom razvoju i održivoj potrošnji. Također, poticati će se i projekti koji doprinose učinkovitijem poštivanju i provedbi okolišnog zakonodavstva Europske unije. 

Specifični ciljevi: 

 • Promicanje povećanja svijesti o ekološkim pitanjima, uključujući stvaranje podrške od strane javnosti i dionika za kreiranje politika Europske unije na području zaštite okoliša, te promicanje znanja o održivom razvoju i novih obrazaca za održivu potrošnju
 • Podržati komunikaciju, upravljanje i pružanje informacija na području zaštite okoliša, te olakšati razmjenu znanja o uspješnim rješenjima i primjerima iz prakse na području zaštite okoliša uključujući razvoj platforme za međusobnu suradnju i osposobljavanje dionika
 • Promicati i doprinijeti učinkovitijem poštivanju i provedbi zakona na području zaštite okoliša Europske unije, posebno promicanjem razvoja i širenjem primjera najbolje prakse
 • Promicati bolje upravljanje okolišem širenjem područja djelovanja dionika, uključujući nevladine udruge, u dogovorima i provedbi politika na području zaštite okoliša 
Prioritetna područja: 

 • Voda
 • Otpad
 • Učinkovitost resursa, uključujući tlo i šume, zeleno i kružno gospodarstvo
 • Kvaliteta zraka i emisije, uključujući urbane sredine
 • Okoliš i zdravlje, uključujući kemikalije i buku
 • Priroda i bioraznolikost 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Projektni prijedlozi mogu biti podneseni od strane sljedećih subjekata: 

 • Tijela javne vlasti (javne vlasti središnje, regionalne ili lokalne strukture)
 • Privatne profitne organizacije
 • Privatne neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije) 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata iznosi 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.46 MB