Natječaj

Search form

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza II

Referenca: 
EuropeAid/134643/M/ACT/HR
Datum objave: 
24.06.2013.
Datum završetka natječaja: 
27.09.2013.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
4.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 
Cilj natječaja je potaknuti kreiranje i implementaciju aktivne i preventivne politike zapošljavanja na regionalnoj razini. Ova bespovratna sredstava će poticati rast zapošljavanja kroz pripremu i implementaciju inovativnih lokalnih inicijativa poticanja zapošljavanja, a koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva istaknutih u strategijama razvoja ljudskih resursa.

Očekivani rezultati su: projektni prijedlozi u skladu s pripremljenim strategijama razvoja ljudskih resursa; usluge ,,po mjeri'' za pružanje aktivnosti traženja posla za različite grupacije nezaposlenih osoba kroz uspostavljanje, razvoj i implementaciju ,,Društava za zapošljavane'' (Job Clubs); izgradnja kapaciteta i održivost lokalnih partnerstava za poticanje zapošljavanja.


Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravne osobe
 • specifični oblici organizacija: udruge poslodavaca, sindikati, gospodarske komore, obrti, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, lokalne i regionalne vlasti, lokalne i regionalne razvojne agencije, zadruge, agencije za zapošljavanje, ustanove za osposobljavanje, institucije koje pružaju specijalizirane rehabilitacijske, psiho-socijalne, te usluge razvoja ljudskih potencijala

Natječaj je podijeljen na tri lota:

 • Lot 1: Financiranje projekata koji doprinose ciljevima županijske strategije razvoja ljudskih potencijala - 2.735.000,00 €
 • Lot 2: Uspostavljanje poslovnih klubova - 635.000,00 €
 • Lot 3: Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje - 630.000,00 €

Sredstva tražena natječajem moraju biti unutar minimalnih i maksimalnih definiranih iznosa:

Lot 1:

 • minimalan iznos - 50.000,00 €
 • maksimalan iznos - 200.000,00 €

Lot 2:

 • minimalan iznos - 30.000,00 €
 • maksimalan iznos - 70.000,00 €

Lot 3:

 • minimalan iznos - 10.000,00 €
 • maksimalan iznos - 30.000,00 €

Tražena sredstva moraju biti unutar minimalnih i maksimalnih postotaka prihvatljivih troškova projekta:

 • minimalan postotak - 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • maksimalan postotak - 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta


Izvor: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChc...