Major new link in Europe’s motorway network

Search form

Major new link in Europe’s motorway network
O projektu: 

Novi projekt je autocesta sa četiri traka u istočnoj Sloveniji, koja je dio autoceste između Maribora, drugi grad u Sloveniji. Planeri očekuju da se olakša pristup Štajerskoj (Donja Štajerska) regiji i da će se smanjiti pritisak na pretrpanim lokalnim prometnica. Gotovo 20 km u dužinu sa četri trake za vožnju, nova dionica autoceste od Slivnice za Draženci će biti važan dodatak prometnoj infrastrukturi regije. To će također biti dio Trans-europske prometne mreže (TEN-T) EU.

Prijavitelji: 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,

Slovenija

Aktivnosti: 

izgradnja, povezivanje

Iznos ugovora: 
151.254.700,00 €
EU sufinanciranje: 
88.325.200,00 € (58,40%)
Program: 
Sektor: