Natječaj

Search form

Maksimiziranje sinergije između turizma, high-end i kreativne industrije

Referenca: 
COS-WP2014-3-15.02
Datum objave: 
16.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
16.09.2014.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem podrške razvoju i promidžbi europskih kulturnih ruta pomoću high-end/luksuznih proizvoda i testiranja mogućnosti razvoja sinergije između turizma i industrije luksuzne robe. Temeljem njihovog ekonomskog potencijala i kapaciteta za diverzifikaciju europske ponude izvan sezone u širokom rasponu zemalja članica, odabrana su tri proizvoda: parfem, čokolada i nakit. Poziv se nadopunjuje na regionalne i nacionalne politike pritom podržavajući transeuropsku suradnju s ciljem dizajniranja inovativnih proizvoda i s ciljem diverzifikacije europske turističke ponude. 

Specifični ciljevi: 

 • Olakšavanje razmjene dobre prakse; razvoj mreža i platformi za raspravu između javnih donositelja odluka i privatnog sektora u području kulturnog i industrijskog turizma
 • Olakšavanje i poticanje javno-privatnog partnerstva i intergracija poduzeća u sektoru kulturnog turizma u skladu sa strategijama regionalnog razvoja
 • Poboljšanje kvalitete europske turističke ponude jačanjem prekogranične suradnje
 • Jačanje upravljačkih sposobnosti javnih i privatnih tijela zaduženih za razvoj tematskih turističkih proizvoda 
Očekivani utjecaj: 

 • Izrada novih itinerara agregiranih destinacija, atrakcija, mjesta i turističkih usluga vezanih za pružanje inovativnih turističkih proizvoda, čime se doprinosi diversifikaciji europske turističke ponude
 • Doprinos rastu i zapošljavanju u sektoru industrije luksuzne robe i turizma
 • Bolja valorizacija europske kulturne, industrijske, obrtničke i prirodne baštine
Prihvatljive aktivnosti: 

 • Analiza tržišta koja dovodi do identifikacije zajedničke teme vezane za europsku kulturnu i industrijsku baštinu
 • Mapiranje atrakcija, destinacija i kulturnih usluga koje bi mogle biti povezane sa identificiranom temom
 • Identifikacija dodatnih partnera, ključnih dionika i sponzora
 • Izrada poslovnog plana temeljenog na analizi kapaciteta uz identifikaciju transnacionalnih proizvoda, umrežavanje, podizanje svijesti i dr. 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Da bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora biti pravna osoba aktivna u sektoru turizma ili sektoru industrije luksuzne robe koja je osnovana kao: 

 • Javno tijelo ili njihova mreža na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini
 • Obrazovna ustanova ili istraživački centar
 • Organizacija destinacijskog menadžmenta ili njihova udruga
 • Putnička agencija, turoperator i njihova krovna udruga
 • Neprofitna/nevladina organizacija
 • Međunarodna, europska ili nacionalna udruga koja djeluje u području turizma ili srodnom području
 • Malo ili srednje poduzeće
Podnositelj projektnog prijedloga je konzorcij sastavljen od minimalno 5 različitih pravnih osoba iz pet različitih prihvatljivih zemalja. 

Iznos sufinanciranja: 

Maksimalan iznos sufinanciranja po projektu iznosi 400.000 €.


Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.08 MB