Malta curbs the cycle of waste

Search form

Malta curbs the cycle of waste
O projektu: 

Ovaj veliki projekt za nadogradnju postrojenja Sant'Antni za obradu, recikliranje i obnavljanje otpada utjelovljuje ideju i u veljači 2008. je vidio službenu inauguraciju. Nova nadograđena tvornica će stoga proizvoditi kompost i zelenu energiju koja je prizvedena iz otpada. Sant'Antnin tvornica otpada obuhvaća sljedeće sadržaje: Pogon za mehaničku obradu otpada (MTP), gdje će sortirani / nesortirani kućni otpad biti primljen na proces predobrade.
Objekt za tretman otpadnih voda, nastalih procesom obrade otpada.
Kombinirana toplinska elektrana (CHP), koja će se pogoniti na bioplin proizveden u Sant'Antninu i osigurati dovoljno električne energije za 1 400 kućanstava i potrebe toplnske energija za pokretanje samog postrojenja tvornice.
Regenerativna toplinska oksidacija (RTO) koja plinove i neugodne mirise generirana unutar zatvorenih komora prije puštanja u atmosferu.
Stanicu za prikupljanje podataka o otpadu i kontrolu otpadnih depozita.

Prijavitelji: 

WasteServ Malta Ltd,

Malta

Aktivnosti: 

modernizacija

EU sufinanciranje: 
11.700.000,00 €
Program: 
Sektor: