Natječaj

Search form

Međuinstitucijski poziv na nadmetanje za pružanje usluga u području komunikacije, događanja i procjene

Referenca: 
EASME/2015/001
Datum objave: 
21.08.2015.
Datum završetka natječaja: 
06.10.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
775.000 €
Kratak opis natječaja: 

Javni naručitelj želi sklopiti višestruke okvirne ugovore o uslugama u kaskadi koji odgovaraju sljedećim trima grupama: komunikacijske usluge, događanja, seminari i osposobljavanja i procjena komunikacijskih aktivnosti i aktivnosti povezanih s osposobljavanjem. 

Grupa 1: Komunikacijske usluge:

Svrha je ove skupine zadataka pružati podršku razvoju i provedbi komunikacijskih strategija i aktivnosti kako bi pratile nove razvoje i trendove u području mrežnih i izvan mrežnih komunikacijskih alata i usluga. U tom pogledu, izvoditelj će morati osmisliti nove ideje, kreativne koncepte i pristupe komunikaciji na proaktivan način. 

Grupa 2: Događanja, seminari i osposobljavanja:

Svrha je ove skupine zadataka pružiti podršku javnom naručitelju sa osmišljavanjem, organizacijom i provedbom događanja malih i velikih razmjera te radnih sastanaka i osposobljavanja. 

Grupa 3 Procjena komunikacijskih aktivnosti i aktivnosti povezanih s osposobljavanjem:

Cilj je ove grupe pružiti podršku javnom naručitelju u procjeni komunikacijskih aktivnosti. Sastoji se od 3 vrste aktivnosti: 

  • Procjene,
  • Razvoja i provedbe alata za procjenu malog razmjera povezanih s komunikacijskim aktivnostima,
  • Tehničke i metodološke procjene u organizaciji i provođenju procjena komunikacijskih aktivnosti.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip728.84 KB