Medical facelift for Tallinn

Search form

Medical facelift for Tallinn
O projektu: 

Sjeverni estonski medicinski centar (NEMC) je zdravstvena ustanova visoke razine. Ona pruža pacijentu vrhunsku zdravstvenu zaštitu, a također radi na promicanju razvoja medicine u Estoniji. NEMC projekt će omogućiti veći broj pacijenata koji će se liječiti, te kraći boravak u bolnici. Projekt će također biti u mogućnosti smanjiti medicinske pogreške i propuste zbog visoke motivacije osoblja i poboljšane tehničke i funkcionalne pripreme prostorija i opreme. Projekt će također pridonijeti poboljšanju kapaciteta i nadležnosti NEMC - a za obuku zdravstvenih djelatnika i za razna medicinska istraživanja.

Prijavitelji: 

Ministry of Social Affairs,

Estonija

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

izgradnja

Iznos ugovora: 
107.535.303,00 €
EU sufinanciranje: 
66.814.486,00 € (62,13%)
Sektor: