Natječaj

Search form

Metodološka podrška za statistiku cijena

Referenca: 
ESTAT/C/2014/024
Datum objave: 
26.08.2014.
Datum završetka natječaja: 
14.10.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem dobivanja metodološke podrške u pogledu statistike cijena u obliku ad hoc savjetovanja, članaka i studija. Metodološkom će se podrškom osigurati rješenja za posebna metodološka pitanja u kratkom roku te primjeren razvoj i analiza relevantnih pitanja u skladu s prethodno utvrđenim rasporedom. Nadalje, podrška će se koristiti za pripremu i razvoj pitanja u vezi osuvremenjivanja statistike cijena s metodološkog ili praktičnog gledišta. 

Zadaci u sklopu natječaja: 

Aktivnost 1: Sustav pomoći za ad hoc pitanja proizvođača i korisnika statistike cijena.

 • Izrada metodoloških i praktično utemeljenih odgovora na pitanja primljena od Eurostata od korisnika ili proizvođača koja su povezana s metodologijom statistike cijena te prijenos nacrta teksta Eurostatu unutar pet radnih dana
 • Rasprava o mogućim rješenjima s Eurostatom i ostalim zainteresiranim stranama unutar 3 radna dana
 • Priprema završnog odgovor na pitanje (Eurostat ga mora potvrditi) sukladno već definiranim standardima Eurostata unutar dva radna dana
Aktivnost 2: Pisanje namjenskih radova o dobro specificiranim metodološkim problemima o statistici cijena. 

 • Nacrt rada na temelju zadanih metodoloških problema u periodu od 6 tjedana nakon zahtjeva Eurostata
 • Pisanje završne verzije rada unutar dva tjedna
 • Prenošenje MS Word verzije rada Eurostatu unutar tri radna dana nakon što ga je isti prihvatio
 • Sudjelovanje na sastancima radne skupine povezane s metodološkim problemima i prezentacija pripremljenog problema. Radovi bi trebali imati od 15 do 25 stranica
Aktivnost 3: Podrška Eurostatu u pogledu modernizacije statistike cijena. 

 • Priprema pozadinskih analiza i scenarija na zahtjev Eurostata, a u svezi s metodološkim i tehničkim problemima povezanim s procesom modernizacije i integracije statistike cijena. Ove analize bi trebale obuhvatiti međuodnos između različitih područja statistike cijena, npr. Cijene kuća, paritet kupovne moći te korelaciju s anketama o kućnim budžetima ili cijenama proizvođača
 • Priprema analiza i procjena problema povezanih s novim tehnologijama u prikupljanju cijena i kompilaciji indeksa
 • Kontinuirano raspravljati o progresu nacrta teksta s Eurostatom
 • Pisanje završne verzije rada i prijenos MS Word verzije rada Eurostata unutar 2 tjedna
 • Participacija i Power Point prezentacija relevantnim radnim skupinama
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip4.95 MB