Natječaj

Search form

Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Referenca: 
HR.5.2.05
Datum objave: 
21.07.2014.
Datum završetka natječaja: 
06.10.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
8.956.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Ciljevi ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga su:  

 • Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima; 
 • Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. 

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čini najmanje 2 pravne osobe (prijavitelj i 1projektni partner). Za projektne partnere vrijedi isti uvjet da do sada nisu provodili projekt financiran iz EU programa kao nositelj projekta. 


Namjenska bespovratna sredstva EU predstavljaju 85% ukupnih prihvatljivih javnih izdataka za prihvatljive troškove projekta. Namjenska sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih javnih izdataka za prihvatljive troškove projekta. U ovom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga korisnicima se osigurava predfinanciranje projekata u iznosu do 30% od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava odobrenih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekti se mogu sufinancirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva. 

Prijavitelj ne može dostaviti više od jedne prijave na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijava. 
Prijavitelj može istovremeno biti partner u u drugoj prijavi. 
Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prijavitelj mora biti organizacija civilnog društva ili formalna mreža organizacija civilnog društva, koja djeluje na lokalnom nivou, sa sljedećim pravnim statusom: 
 • udruga ili
 • zaklada ili 
 • socijalna zadruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, registrirana je kao neprofitna organizacija, i koja je na dan prijave najmanje jednu godinu registrirana za
  obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj i u njoj obavlja registriranu djelatnost; 

Partneri moraju zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti koji vrijede za prijavitelja. 


Prihvatljive projektne aktivnosti su: 
 • poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa) 
 • razvoj znanja i vještina predstavnika organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja
  (uključujući osposobljavanje jednog predstavnika/predstavnice organizacije u
  razdoblju od najviše 5 (pet) radnih dana, kroz boravak u jednoj od organizacija ili
  institucija sa sličnim programom rada na nacionalnoj ili lokalnoj razini) 
 • razvoj znanja i vještina predstavnika organizacije civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a 
 • organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog
  uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja 

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/85