Odgovorna tijela

Search form

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Posredničko tijelo razine 1 i 2 - OPKK: 7a1, 7b1, 7i1, 7ii1, 7ii2, 7ii3, 7iii1
Kontakt: 
Uprava za fondove EU - tel. 01 3783 970, fax. 01 3783 901
E-mail: 
fondovi@mppi.hr
Sektor: