Odgovorna tijela

Search form

Ministarstvo turizma

Posredničko tijelo razine 1 - OPULJP: 9iv2, 10iv1
Kontakt: 
Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU - tel. 6169 360, fax. 6169 379
Ime kontakt osobe: 
Olivera Shejbal
E-mail: 
trziste@mint.hr
Sektor: