Odgovorna tijela

Search form

Ministarstvo turizma

Posredničko tijelo razine 1 - OPULJP: 9iv2, 10iv1
Kontakt: 
Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU +385 1 6169 379
E-mail: 
EUobrazovanje@mints.hr
Sektor: