Natječaj

Search form

Mjera 2.1.: Proizvodne investicije u akvakulturi

Datum objave: 
18.08.2014.
Datum završetka natječaja: 
14.11.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
5.010.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi". Cilj ove mjere je modernizacija postojećih uzgojnih kapaciteta u akvakulturi radi povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti sektora akvakulture. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke osobe, mali i srednji poduzetnici i obrtnici, u skladu sa člankom 8. Pravilnika o ovom natječaju. 

Prihvatljiva ulaganja: 

 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju mrjestilšta i/ili uzgajališta
 • ulaganja u opremanje mrjestilišta i/ili uzgajališta
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje vodnih građevina
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša
 • ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila i/ili servisnih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona i/ili kupnju radnih strojeva, neophodnih za rad i održavanje uzgajališta
 • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta
 • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture
 • ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih predatora
 • ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta
 • nabavu instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša
 • ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima za vlastite potrebe 
Iznos sufinanciranja: 

Minimalan iznos sufinanciranja je 1.500,00 eura dok je maksimalan iznos sufinanciranja 1.000.000,00 eura ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 60% ukupnih prihvatljivih troškova.

Da bi mogao sudjelovati na natječaju, prijavitelj mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku mogla dodijeliti korisničko ime i lozinku kojima se prijavljuje na AGRONET sustav.