Natječaj

Search form

Modernizacija željezničke infrastrukture

Referenca: 
TR.1.1.3
Datum objave: 
14.11.2013.
Datum završetka natječaja: 
29.11.2013.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
133.000.00,00 €
Kratak opis natječaja: 
Cilj poziva je osigurati ravnomjerniji razvoj hrvatske prometne mreže u kojoj je donedavno dominirao cestovni sektor te nadograditi dijelove prometnih mreža koje se nalaze na TEN - T koridorima i time potaknuti razvoj nacionalnog gospodarstva. Stoga je cilj ovog ograničenog poziva, razvoj onih dijelova željezničkih mreža koje čine dio TEN-T koridora u Republici Hrvatskoj. Željeznički pravci, koji nisu dio TEN- T koridora također su važni, osobito u prigradskom javnom prijevozu budući da dominantni dio prometa čini i prigradski željeznički promet. Prioritetni projekti uključeni su u indikativan popis projekata kao dio Operativnog Programa PROMET 2007-2013. Projekti na indikativnoj listi usmjereni su na obnovu infrastrukture željezničkih pravaca,
signalizacije i komunikacije, kako bi se povećala brzina i smanjilo vrijeme putovanja, povećala kvaliteta usluga te povećala potražnja željezničkih prometnih pravaca. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Kao što je definirano uputama za aplikante, ovaj ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na specifičnog prijavitelja. Prihvatljivi prijavitelj za ovaj ograničeni poziv je HŽ Infrastruktura d.o.o. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Prihvatljive projektne aktivnosti bit će operacije usmjerene na nadogradnju i modernizaciju pruga i poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti na TEN-T koridorima , njihovi spojevi i regionalne/ prigradske linije. Aktivnosti će se provoditi u tri usko povezana područja koja su detaljno objašnjeno u Uputama za prijavitelje. 
Aktivnosti će biti izvedene na teritoriju Republike Hrvatske. 

Projektne prijave moraju se dostaviti putem e-maila na adresu: kristijan.lezaic@mppi.hr. Projektne aplikacije s pratećim dopisom, također moraju biti dostavljene u jednoj elektronskoj kopiji (CD) na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU, Sektor za fondove EU, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Sažetak.pdf98.51 KB