Natječaj

Search form

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu sa HKO-om

Status: 
Regija: 
Budžet: 
6.014,706,00 €
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj: 

Pojačati uvođenje suvremenih i inovativnih sadržaja/obilježja u nastavu u strukovnim školama unutar postojećeg sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju,Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru s ciljem osiguranja njihove relevantnosti/prilagodljivosti na tržištu rada, povećanja kapaciteta za pružanje suvremene školske praktične nastave te ispunjavanja potreba gospodarstva utemeljenog na znanju. 

Specifični ciljevi: 

  • Pružiti potporu strukovnim školama u razvoju pristupa “bottom-up” (odozdo prema gore) kako bi svojim učenicima mogle osigurati osuvremenjene kompetencije i pristup najnovijim tehnologijama podižući tako njihovu relevantnost na tržištu rada
  • Potaknuti strukovne škole na razvoj i primjenu novih i suvremenih znanstvenih, tehničkih i inovacijskih postignuća u pružanju obrazovanja 
Ciljne skupine: 

  • Učenici strukovnih škola
  • Osoblje strukovnih škola, uključujući: (ravnatelji strukovnih škola te nastavnici stručno - teorijskih sadržaja i nastavnici praktične nastave i vježbi, strukovni učitelji i suradnici u nastavi)
  • Socijalni partneri na regionalnoj/lokalnoj razini