Natječaj

Search form

Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške

Datum objave: 
24.09.2018.
Datum završetka natječaja: 
23.11.2018.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ciljevi projekta su :
  • Povećanje sigurnosti zaštite od poplava na dionici r. Save od Račinovaca do N. Gradiške potencijalno plavljene površina 221.668 ha, dodatnim ojačanjem temeljnog tla nasipa protiv hidrauličkog sloma;
  • Učinkovitija provedba mjera obrane od poplava, izgradnjom izdignutog servisnog puta iznad razine terena u zaobalju, kojim će se omogućit doprema materijalnih sredstava i ljudstva pri provedbi interventnih mjera obrane od poplava na cijeloj dionici projekta.
Ukupna bespovratna sredstava: 369.744.025,15 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 314.282.421,38 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 314.282.421,38 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela