Multilateralna kontrola

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Znači koordiniarnu kontrolu porezne obveze jednog ili više povezanih poreznih obveznika koju organiziraju dvije ili više zemalja sudionica Programa, ali najmanje jedna od njih mora biti zemlja članica EU te moraju imati zajedničke ili komplementarne interese. Multilateralne kontrole mogu biti organizirane istovremeno, no to nije obavezno. Zakonska osnova za provođenje multilateralnih kontrola jest relevantno zakonodavstvo o razmjeni informacija, međusobno pomaganje i simultane kontrole. 

Cilj multilateralnih kontrola:

  • osigurati da se porez plaća u skladu sa zakonodavstvom EU i nacionalnim zakonodavstvom
  • poticati porezne djelatnike da uzimaju u obzir multilateralne kontrole kao dio normalne revizijske aktivnosti 
  • dijeljenje znanja 
  • testiranje postojećih procedura multilateralne kontrole te njihovo poboljšanje tamo gdje je potrebno