Natječaj

Search form

Na putu do smanjenja rizika od katastrofa

Datum objave: 
24.10.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2017.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj projekta je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama podizanjem svijesti zajednice o smanjenju rizika od katastrofa u svrhu stvaranja otpornijih zajednica na postojeće i buduće rizike.

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljiv prijavitelj unutar specifičnog cilja 5b1 je Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao državna upravna organizacija odgovorna za upravljanje rizicima/katastrofama koja prijavljuju projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 12.330.929,91 kuna.

Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  EFRR-a za prioritetnu os 5 iznosi  85%  od  iznosa  prihvatljivih izdataka.