Natječaj

Search form

Nabava laboratorijske opreme za akvakulturu i sigurnost: "Jačanje centara za akvakulturu i sigurnosni nadzor u jadranskim prekograničnim zemljama"

Referenca: 
EuropeAid/134443/D/SUP/HR
Datum objave: 
03.07.2013.
Datum završetka natječaja: 
04.09.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha natječaja je opskrba, dostava, istovar, instalacija, obuka i postprodajne usluge za provođenje policikličkih aromatskih ugljikovodika i biotoksičnih analiza; opće laboratorijske opreme za fizikalno-kemijske i biološke analize; laboratorijske reaktive za detekciju organskih i anorganskih kontaminanata, biotoksina, norovirusa i hepatitisa A te nabava IT opreme (servera) za Hrvatski veterinarski institut te regionalni veterinarski institut u Splitu i Rijeci.

Natječaj je podijeljen na ukupno šest lotova:

  • Lot 1: laboratorijska oprema za biotoksine i policikličke aromatske ugljikovodike (PAH) 
  • Lot 2: opća laboratorijska oprema za fizikalno-kemijske analize 
  • Lot 3: opća laboratorijska oprema za mikrobiološke analize 
  • Lot 4: laboratorijski potrošni reagensi za fizikalno-kemijske analize 
  • Lot 5: laboratorijski potrošni reagensi za mikrobiološke analize
  • Lot 6: IT oprema - server

Dokumenti: 
AttachmentSize
dokumentacija.zip1.54 MB