Natječaj

Search form

Nabava opreme za intergrirano upravljanje granicom

Referenca: 
EuropaAid/131492/D/SUP/HR
Datum objave: 
27.12.2012.
Datum završetka natječaja: 
06.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Kratak opis natječaja: 

Glavni cilj projekta je:

daljnji doprinos razvoju učinkovitog i ojačanog integriranog sustava upravljanja granicom u Republici Hrvatskoj, koji će uspostaviti veću sigurnost na međunarodnim granicama te umanjiti prekogranični kriminal i ilegalnu migraciju. Svrha projekta je daljnji razvoj učinkovitih carinskih i graničnih kontrola na graničnim postajama koje će biti u stanju osigurati prikladnu zaštitu, te opremanje granične policije u svrhu dostizanja standarda Europske Unije u provođenju graničnih kontrola.

Predmet ovog ugovora su:

nabava opreme za carinsku kontrolu (rendgen), opreme za granični nadzor (ručna termovizija), oprema za graničnu kontrolu (sustav za pregled dokumenata te detektor za narkotike i eksplozive), oprema za mobilnost (patrolna vozila, patrolna kombi vozila te vozila za transport pasa) te patrolna plovila.

Ugovor će biti podijeljen u 6 cjelina (Lot-ova).

Lot 1 (nabava opreme za carinsku kontrolu) - 35.500,00 €
Lot 2 (opreme za granični nadzor) - 9.000,00 €
Lot 3 (oprema za graničnu kontrolu) - 3.200,00 €
Lot 4 (oprema za detekciju narkotika i eksploziva) - 3.800,00 €
Lot 5 (oprema za prijevoz ljudi i dobara) - 51.200,00 €
Lot 6 (patrolna plovila za rijeke) - 4.500,00 €

Poveznica:
http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/313/nabava-opreme-za-integrirano...