Natječaj

Search form

Nabava sigurnosnog namještaja

Referenca: 
EuropeAid/136362/DH/ACT/Multi
Datum objave: 
03.12.2014.
Datum završetka natječaja: 
09.02.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Budžet: 
66.250,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem nabave sigurnosnog namještaja ureda Europske komisije u Bruxellesu. Okvirni ugovor se sklapa za nabavu i isporuku različitih vrsta sigurnosnog namještaja i dodatne opreme u zgrade koje koriste i/ili kojima upravljaju službe Europske komisije u Bruxellesu-regiji glavnog grada i okolici (unutar promjera od 25 km od Bruxellesa). Nabava uključuje sljedeće dijelove namještaja:

  • Zaštićeni ormarići
  • Sefovi
  • Sefovi otporni na vatru
  • Ormarići s ključem 
Sigurnosni namještaj mora biti obuhvaćen dvogodišnjim jamstvom. Iznos ugovora temelji se na količini potrebnoj tijekom posljednje 4 godine i procijenjenoj količini koja će biti potrebna tijekom naredne 4 godine. Međutim, ovaj je podatak dan samo kao smjernica te ni na koji način ne obvezuje Komisiju što se tiče opsega rada. Sukladno članku 134. stavku 1. točki (f) i stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, javni naručitelj može se služiti pregovaračkim postupkom za dodjelu novih usluga koje se sastoje od ponavljanja usluga sličnih onima koje su povjerene strani s kojom je sklopljen početni ugovor. Ovaj se pregovarački postupak može primijeniti samo tijekom razdoblja od 3 godine nakon sklapanja početnog ugovora.

Maksimalno predviđeno trajanje pružanja usluga je 48 mjeseci.

Dokumenti: 
AttachmentSize
2014-OJS237-416233-hr.pdf144.09 KB