Natječaj

Search form

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Datum objave: 
26.11.2018.
Datum završetka natječaja: 
26.12.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog komunalnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada. 

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 315.350.000,00 HRK s PDV-om. Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela javne vlasti.