Natječaj

Search form

Nacionalni ili transnacionalni projekti e-Pravosuđa

Referenca: 
JUST/2014/JACC/AG/E-JU
Datum objave: 
13.10.2014.
Datum završetka natječaja: 
07.01.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
2.755.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem doprinosa ostvarenju ciljeva europske strategije e-Pravosuđa u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Projektima će se poduprijeti provedba e-Pravosuđa na razini Europske unije i na nacionalnoj razini, s naglaskom na europsku dimenziju. Prioritet će imati projekti koji imaju za cilj pridruživanje ili povećanje postojećih projekata e-portala. Prilikom odabira projekata, veći značaj će imati transnacionalni projekti u odnosu na one nacionalne, ali se pritom neće izostaviti nacionalni projekti koji podržavaju provedbu strategije e-Pravosuđa i njezinog akcijskog plana u razdoblju od 2014. do 2020. godine. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Projektne aktivnosti u sklopu ovog natječaja trebale bi uključivati poslove analize, izrade koncepata, dizajna ili elaborata, razvoj IT softvera i ostale popratne aktivnosti koje su nužne za funkcioniranje softvera ovakvog oblika. Aktivnosti koje se odnose na upravljanje projektima, pripremu sadržaja, uredništvo, komunikaciju, promociju i širenje dobre prakse također će se financirati natječajem.

Prihatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti pravno osnovane, javne ili privatne organizacije ili međunarodne organizacije. Sudjelovanje fizičkih osoba nije dozvoljeno, a profitne organizacije mogu sudjelovati jedino u partnerstvu sa neprofitnim javnim organizacijama. 

Iznos sufinanciranja: 

Minimalan iznos sufinanciranja je 75.000 eura, dok maksimalan iznos nije ograničen. 

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja je 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.84 MB