Natječaj

Search form

Najava natječaja: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • jedinice lokalne samouprave; 
  • jedinice regionalne (područne) samouprave; 
  • neprofitne organizacije; 
  • organizacije civilnog društva.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.