Natječaj

Search form

Natječaj za prijavu projekta u okviru programa LIFE +

Referenca: 
2013/C 47/10
Datum objave: 
19.02.2013.
Datum završetka natječaja: 
25.06.2013.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
1.250.000 €
Kratak opis natječaja: 

Rok za podnošenje elektronskih prijava Europskoj komisiji putem nadležnog nacionalnog tijela (Ministarstva zaštite okoliša i prirode, nacionalna kontakt točka: biserka.puc@mzoip.hr ) je 25. lipnja 2013., do 16 sati.

Sastoji se od tri glavne komponente:

1. Zaštita prirode i biološka raznolikost
2. Politika zaštite okoliša i upravljanja
3. Informativne i komunikacijske aktivnosti.

RH je otvorena mogućnost sudjelovanja u programu LIFE + potpisivanjem Ugovora o pristupanju RH Europskoj Uniji. Ulaskom u EU od 1. srpnja 2013. godine za RH se očekuju dostupna financijska sredstva u iznosu od 1,25 milijuna EUR-a, za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine, odnosno od ulaska RH u EU do kraja tog proračunskog razdoblja.

Mjere koje se mogu financirati:

● operativne djelatnosti nevladinih udruga koje djeluju prvenstveno na području zaštite i
unapređenja okoliša na europskoj razini i sudjeluju u razvoju i provedbi politike i
zakonodavstva Zajednice;
● razvoj i praćenje mreža, baza podataka i računalnih sustava koji su izravno povezani
s provedbom politike i zakonodavstva zaštite okoliša Zajednice;
● istraživanja, pomoć pri jačanju kapaciteta;
● monitoring, uključujući monitoring šuma;
● obuka, radionice i sastanci, uključujući obuku osoba koje sudjeluju u inicijativama
sprečavanja šumskih požara;
● razvijanje mreže kontakata i platformi najboljih postupaka;
● informacijsko i komunikacijsko djelovanje, uključujući kampanje podizanja svijesti;
● demonstriranje inovativnih pristupa politike, tehnologija, metoda i instrumenata;
● i posebno za komponentu priroda i biološka raznolikost:
- upravljanje lokacijama i vrstama te planiranje lokacija, uključujući unapređenje
ekološke usklađenosti mreže Natura 2000,
- monitoring stanja očuvanja (conservation status), uključujući uspostavu procedura
i struktura za monitoring;
- razvoj i provedba akcijskih planova za zaštitu vrsta i staništa;
- proširenje mreže Natura 2000 na morska područja;
- kupnja zemljišta, pod uvjetima navedenim u Uredbi.

U okviru programa LIFE+ može se financirati i oprema i to 50% od nabavne vrijednosti.

LIFE+ je centraliziran program kojim upravlja EK. To znači da EK objavljuje godišnji poziv na podnošenje prijedloga, na koji države članice dostavljaju EK, putem nadležnog nacionalnog tijela, prijedloge projekata. Jedinica za LIFE u Općoj upravi za okoliš (DG ENV) EK odgovorna je za evaluacijsku proceduru te predlaže LIFE+ Odboru (sastavljenom od predstavnika država članica) listu projekata za sufinanciranje prema kriterijima naznačenim u Vodiču za evaluaciju LIFE+ projektnih prijedloga (publicira se svake godine uz poziv na natječaj).

Korisnici projekata mogu biti javna i/ili privatna tijela, subjekti i institucije.