Natječaj

Search form

Natječaj za provedbu podmjere 3.2. "Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu" – provedba tipa operacije 3.2.1 "Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja"

Datum objave: 
06.07.2020.
Datum završetka natječaja: 
31.08.2020.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 9.480.000,00 HRK, a intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivih troškova. Potpora se odobrava na razdoblje do četiri godine, odnosno najduže do 2023. godine u maksimalnom iznosu do 100.000 EUR, odnosno maksimalno do 30.000 EUR godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 06. srpnja 2020. godine do 12:00 sati 31. kolovoza 2020. godine.