Natječaj

Search form

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike

Datum objave: 
29.05.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.07.2017.
Status: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet natječaja. 

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća: 

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike; 
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru; 
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.  

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

  • za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000€ do 3.000.000€           
  • za ostale sektore od 15.000€ do 2.000.000€

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi 200.000€.

Intezitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova. 

Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. od 12 sati. 

Izvor: apprrr.hr

Dokumenti: 
AttachmentSize
4.2 MMS.zip2.57 MB