Natječaj

Search form

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"

Datum objave: 
01.10.2015.
Datum završetka natječaja: 
23.12.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
10.000.000 eura
Kratak opis natječaja: 

Predmet natječaja je dodjela sredstava iz Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljiprivrednicima", Operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

Korisnici su mladi poljoprivrednici koji su: 

  • u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,
  • u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora. 
Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura. Korisnik treba biti upisan u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
  • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva. 
Iznos sufinanciranja:

Maksimalan iznos sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi ukupno 50.000 eura.

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore po prijavitelju iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu počinje teći od 5. listopada 2015. i traje do 23. prosinca 2015.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip14.46 MB