Natječaj

Search form

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Datum objave: 
14.06.2018.
Datum završetka natječaja: 
28.09.2018.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK.

Potencijalni korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova. U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima intenzitet potpore za tu mehanizaciju iznosi 40%. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 EUR, a najviši iznos javne potpore je 200.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.