Natječaj

Search form

Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Datum objave: 
29.11.2018.
Datum završetka natječaja: 
01.07.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK, a prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o šumama, te jedinice lokalne samouprave.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura. Intenzitet potpore je 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu započinje 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati, a završava 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.