Natural wonder comes to life on Irish coast

Search form

Natural wonder comes to life on Irish coast
O projektu: 

Dramatični i hrapav Cliffs of Moher su sada dom centra Visitor Experience koji je otvoren u veljači 2007. uz potporu EU fondova. Spektakularne Cliffs of Moher su sada dom jedinstvenom podzemnom centra za posjetitelje. Stijene su irska najposjećenija atrakcija, a kao rezultat Cliffs of Moher projekta, ovaj podzemni centar je sada vrhunski objekt sa nagrađenom izložbom - Atlantic Edge - te pruža fascinantno tumačenje 319 milijuna godina starih litica.

Prijavitelji: 

Cliffs of Moher,

Irska

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

izgradnja i izložbe

EU sufinanciranje: 
10.800.000,00 €
Sektor: