Network for the implementation of alternative sentence

Search form

Network for the implementation of alternative sentence
O projektu: 

Projekt će imati za cilj podržati probacije o provedbi alternativnih sankcija u Albaniji pružateljima usluga za prekršitelje u zajednici, poboljšanje povjerenja zajednice u učinkovitosti kazne zajednice i pomoći Službi probacije u pronalaženju i jačanju partnerstva u zajednici.

Prijavitelji: 

SHOQATA AKSION PLUS,

Albanija

Aktivnosti: 

potpora provođenju i edukacija

Trajanje: 
24 mjeseca (od 2009.)
EU sufinanciranje: 
128.000,00 €
Program: