Novi prijedlog Zakona o javnoj nabavi

Search form

Novi prijedlog Zakona o javnoj nabavi

Kategorija: 
Trajanje: 
31. siječnja od 09:00 sati
Mjesto: 
Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
Cijena: 
1.000,00 kn + PDV
Ciljana skupina polaznika: 
članovi uprava, direktori društava, voditelji odjela, zaposlenici koji rade na poslovima javne nabave
Kratki opis: 
Vlada RH je u lipnju 2016. godine usvojila prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi kojim se nastoji uskladiti Zakon s pravnom stečevinom EU, pojednostaviti proces javne nabave te pravno i ekonomski zaštiti u najvećoj mogućoj mjeri i ponuditelje i naručitelje.
Na edukaciji će se obraditi temama kao što su primjenjivi zakonski i podzakonski propisi, pragovi javne nabave, sklapanje ugovora javne nabave, završetak postupka te pravna zaštita. 

Za prijavu na edukaciju slijedite poveznicu: http://www.altius.hr/edukacije/prijava/15974