Natječaj

Search form

Obrazovanje za poduzetništvo i obrt

Status: 
Regija: 
Budžet: 
2.352.942,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja: 

Podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja. 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Sufinanciranje svih troškova vezanih uz osposobljavanja za posebne stručne/poduzetničke vještine potrebne za ulazak na tržište rada, namijenjenog nezaposlenima i dugoročno nezaposlenima, onima kojima prijeti nezaposlenost, malim i srednjim poduzećima, zaposlenicima u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, obrtnicima i zaposlenicima u obrtima 
  • Sufinanciranje edukacija poduzetnika, obrtnika i njihovih zaposlenika (stručne osposobljenosti, majstorska zvanja, prekvalifikacije, stručna usavršavanja, seminari i tečajevi koje provode ustanove za obrazovanje odraslih kojima se stječu poduzetničke i stručne kompetencije)
  • Sufinanciranje aktivnosti promidžbe obrtničkih zanimanja
  • Promocija i poticanje stvaranja poduzetničke kulture (sufinanciranje natjecanja, smotri, sajmova, učeničkih zadruga) 
Ciljne skupine: 

  • Nezaposlene osobe
  • Gospodarski subjekti
  • Obrazovne institucije (visokoškolske obrazovne institucije i ustanove za obrazovanje odraslih)
  • Asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara 
Objava natječaja: 1. kvartal 2014. godine