Natječaj

Search form

Obrazovanje za poduzetništvo i obrt

Referenca: 
HR1.1.11
Datum objave: 
29.07.2014.
Datum završetka natječaja: 
27.10.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
18.023.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja. 

Specifični ciljevi: 

Potpora u ovom Pozivu na dostavu projektnih prijava osigurat će se za dvije vrste projekata te će stoga biti podijeljeni u dvije Grupe: 

 • Grupa 1. Edukacija poduzetnika i obrtnika - Cilj: podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja u poduzetništvu te usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo.
 • Grupa 2. Promocija poduzetništva i obrta - Cilj: poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju. 
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Trgovačko društvo
 • Obrt
 • Ustanova
 • Komora
 • Udruženje obrtnika
 • Poduzetnička potporna institucija evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture
 • Udruga
 • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Prihvatljive aktivnosti: 

Grupa 1. Edukacija poduzetnika i obrtnika:

 • Osposobljavanja za posebne stručne/poduzetničke vještine potrebne malim i srednjim poduzećima, zaposlenicima u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, obrtnicima i zaposlenicima u obrtima
 • Edukacija poduzetnika, obrtnika i njihovih zaposlenika (stručne osposobljenosti, majstorska zvanja, prekvalifikacije, stručna usavršavanja, seminari i tečajevi koje provode ustanove za obrazovanje odraslih kojima se stječu poduzetničke i stručne kompetencije)
 • Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta
 • Aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću
Grupa 2. Promocija poduzetništva i obrta:

 • Aktivnosti povezane s promidžbom obrtničkih zanimanja
 • Aktivnosti povezane s promocijom i poticanjem stvaranja poduzetničke kulture (sufinanciranje natjecanja, smotri, sajmova, učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća, sufinanciranje studenskih poduzetničkih inkubatora)
 • Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta
 • Aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću. 
Iznos sufinanciranja: 

Minimalan iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 30.000,00 kn, a makismalan 300.000,00 kn. 

Stopa sufinanciranja: 

Projekti se mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu od 95% prihvatljivih troškova.

Dokumenti: