Natječaj

Search form

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.12. Projekt Vodice

Datum objave: 
06.02.2015.
Datum završetka natječaja: 
06.03.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Ovaj ograničeni poziv odnosi se na anglomeraciju Vodice, Šibensko-kninska županija, a svrha poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekta na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik - javni isporučitelj vodne usluge za područje aglomeracije Vodice
 • prihvatljivi partneri: jedinice lokalne samouprave na području obuhvata projekta, odnosno JLS koje će sudjelovati u sufinanciranju projekta
Prihvatljive aktivnosti:

Izgradnja:

 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe,
 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija mreže odvodnje – kanalizacije,
 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija uređaja za obradu mulja.

Nabava opreme:

 • Nabava opreme potrebne za održavanje vodoopskrbnog sustava,
 • Nabava opreme potrebne za prikupljanje i obradu otpadnih voda.

Ostale aktivnosti:

 • Rekonstrukcija ulica gdje se zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži dovela do kopanja ulice i trotoara ili ostalih javnih površina; u širini iskopa za potrebe vodoopskrbe i odvodnje, odnosno sukladno izdanim uvjetima u sklopu lokacijske dozvole,
 • Aktivnosti vezane za pripremu i provedbu projekta (npr. nadzor nad gradnjom),
 • Razvoj kapaciteta komunalnih tvrtki izgradnjom kapaciteta za provedbu predloženog projekta te upravljanje i održavanje izgrađenih uređaja, kao i kapaciteta komunalnog sektora općenito (npr. poboljšanja organizacijske strukture, poslovnih procesa i sl.),
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom,
 • Mjere za informiranje i vidljivost, uključujući pripremu, izdavanje i distribuciju materijala za promicanje doprinosa Europske unije.

Iznos sufinanciranja:

Maksimalni iznos sredstava EU bespovratnih sredstava namjenjen za poziv iznosi 95.500.000,00, dok će preostali iznos činiti javna sredstva na strani korisnika.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja Kohezijskog fonda je 85% od iznosa prihvatljivih izdataka.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/126

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.rar380.13 KB