Natječaj

Search form

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.14. Projekt RVS Osijek

Datum objave: 
13.02.2015.
Datum završetka natječaja: 
13.03.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Ovaj ograničeni poziv odnosi se na potrebna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije, a svrha poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • VODOVOD-OSIJEK d.o.o., javni isporučitelj vodne usluge na području obuhvata projekta "Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek"
  • prihvatljivi partneri: jedinice lokalne samouprave na području obuhvata projekta i koje će sudjelovati u sufinanciranju projekta

Prihvatljive aktivnosti:

Izgradnja:

  • izgradnja/sanacija vodoopskrbne mreže,
  • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija uređaja za obradu vode za piće.

Nabava opreme:

Nabava opreme potrebne za održavanje vodoopskrbnog sustava.

Ostale aktivnosti:

  • Rekonstrukcija ulica gdje se zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži dovela do kopanja ulice i trotoara ili ostalih javnih površina; u širini iskopa za potrebe vodoopskrbe i odvodnje, odnosno sukladno izdanim uvjetima u sklopu lokacijske dozvole,
  • Aktivnosti vezane za pripremu i provedbu projekta (npr. nadzor nad gradnjom),
  • Razvoj kapaciteta komunalnih tvrtki izgradnjom kapaciteta za provedbu predloženog projekta te upravljanje i održavanje izgrađenih uređaja, kao i kapaciteta komunalnog sektora općenito (npr. poboljšanja organizacijske strukture, poslovnih procesa i sl.),
  • Mjere za informiranje i vidljivost, uključujući pripremu, izdavanje i distribuciju materijala za promicanje doprinosa Europske unije.

Iznos sufinanciranja:

Maksimalni iznos sredstava EU bespovratnih sredstava namjenjen za poziv iznosi 73.500.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja Kohezijskog fonda je 85% od iznosa prihvatljivih izdataka.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/128
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.rar384.29 KB