Natječaj

Search form

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.15. Projekt Virovitica

Referenca: 
EN.2.1.15.
Datum objave: 
13.03.2015.
Datum završetka natječaja: 
13.04.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
105.200.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Riječ je o ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga čija je svrha dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekta na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Poziv se odnosi na aglomeraciju Virovitica (Virovitičko-podravska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (1998/83/EC) te usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.

Prihvatljivi prijavitelj:

Na ovaj se poziv može prijaviti Virkom d.o.o. (Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica; OIB: 55802054231) kao javni isporučitelj vodne usluge za područje aglomeracije Virovitica.

Prihvatljivi partneri: 

Kao partneri na pozivu mogu sudjelovati jedinice lokalne samouprave na području obuhvata projekta odnosno JLS koje će sudjelovati u sufinanciranju projekta. 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izgradnja / obnova vodoopskrbnih mreža te ulaganja u detekciju i uklanjanje gubitaka,
  • Omogućavanje primjerenog kondicioniranja vode za piće na uređajima za obradu pitke vode u slučajevima nedostatne kakvoće vode koja se distribuira sustavima vodoopskrbe,
  • Nabava opreme potrebne za održavanje vodoopskrbnog sustava: mjerne opreme za javne sustave vodoopskrbe, primjerice opreme za detekciju gubitaka vode, laboratorijske opreme, kamiona i cisterni,
  • Izgradnja, obnova ili proširenje mreža odvodnje – kanalizacije, sustava za otkrivanje i eliminiranje propuštanja,
  • Izgradnja novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i/ili rekonstrukcija/ dogradnja postojećih uređaja,
  • Izgradnja / obnova uređaja za obradu mulja,
  • Nabava opreme potrebne za prikupljanje i obradu otpadnih voda, 
  • Razvoj kapaciteta komunalnih tvrtki izgradnjom kapaciteta za provedbu predloženih projekata te upravljanje i održavanje izgrađenih uređaja, kao i kapaciteta komunalnog sektora općenito (npr. poboljšanja organizacijske strukture, poslovnih procesa i sl.). 
Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja je 85% od iznosa prihvatljivih izdataka.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip480.84 KB