Natječaj

Search form

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za projekt "Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje"

Datum objave: 
02.10.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.12.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
385,000.000 HRK
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog Poziva je kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekt Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane Donje u Zadarskoj županiji doprinijeti ostvarenju ciljeva OPKK-a, odnosno ciljeva vezanih za Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. U okviru Specifičnog cilja 6i1 planira se pridonijeti uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH, kroz poticanje zasebnog prikupljanja korisnih sirovina iz otpada, značajno smanjenje količina biorazgradivog otpada na odlagalištu, obradu i iskorištavanja preostalog miješanog komunalnog otpada te na kraju zbrinjavanje ostatnog otpada na odgovarajući način.

Prihvatljivi prijavitelji:

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izgradnja CGO-a (uključujući postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaja za pročišćavanje procjednih voda, servisnog centra, upravne zgrade, infrastrukture unutar centra, odlagališne plohe i dr.),
  • Izgradnja pripadajućih pretovarnih stanica do kojih lokalne komunalne tvrtke dovoze otpad koji se pretovaruje i odvozi dalje na obradu u CGO,
  • Nabava cestovnih motornih vozila za prijevoz otpada od pretovarnih stanica do CGO-a, te  nabava druge opreme potrebne za redovni rad CGO-a,
  • Nadzor građevinskih radova, tehnička pomoć i upravljanje projektom te aktivnosti  promidžbe i vidljivosti.
Iznos sufinanricanja:

Ukupni maksimalni iznos sredstava po ovom Pozivu je 385,000.000 HRK, dok je maksimalni iznos bespovratnih EU sredstava 275,000.000 HRK. (Obzirom da se radi o ograničenom pozivu za samo jednog prijavitelja, sva raspoloživa sredstva odnose se na unaprijed definiranog Prijavitelja.)

Stopa sufinanciranja:

Razliku između ukupne vrijednosti poziva i max. iznosa bespovratnih sredstava osigurava se na sljedeći način, koji je definiran Planom gospodarenja otpadom (PGO) u RH za razdoblje 2007.-2015.: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju 10% od ukupne vrijednosti projekta, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava ostatak koji predstavlja razliku između 90% i max. iznosa EU sredstava.


Dokumenti: 
AttachmentSize
2_Sažetak_Poziva.docx28.13 KB