Natječaj

Search form

Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga Sanacija odlagališta otpada Šljivici, Hrastinka i Meka

Datum objave: 
12.01.2016.
Datum završetka natječaja: 
15.03.2016.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
50.540.000,00 HRK
Kratak opis natječaja: 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je natječaj za "Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga Sanacija odlagališta otpada Šljivici, Hrastinka i Meka". Svrha ovog poziva je da se iz Kohezijskog fonda dodjele bespovratna sredstva koja će doprinijeti ostvarenju ciljeva OPZO-a vezano za Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2 Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje su unaprijed određene, a to su : Općina Lovas, Grad Mursko Središće i Grad Ludbreg. 

Prihvatljiva aktivnost ovo Poziva je sanacija ili zatvaranje odlagališta otpada Šljivici, Hrastinka i Meka jer predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, zagađenje voda i zraka te imaju nepovoljni učinak na okoliš.

Ukupni indikativni predviđeni prihvatljivi/opravdani troškovi po ovom Pozivu iznose 50.540.000,00 kn, od čega se 42.959.000,00 kn osigurava kroz fondove Europske unije , a 7.581.000,00 kn se osigurava nacionalno. 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 15. ožujka 2016. godine.