Natječaj

Search form

Ograničeni poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo

Datum objave: 
26.05.2015.
Datum završetka natječaja: 
02.06.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog ograničenog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekta koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva OPZO-a vezano za Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2 Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. 

Prijavitelji prijavitelji su lokalne/regionalne javne institucije. 

Površina samog odlagališta koje je potrebno sanirati i zatvoriti iznosi 13.029,50 m2, dok je predmetnim projektom potrebno zbrinuti 14.000 m3 otpada. 

Kako stanje odlagališta Lemić Brdo predstavlja velik ekološki problem, planiranom sanacijom planiraju se ostvariti sljedeći ciljevi:  

  • rješavanje najvećeg ekološkog problema na području Karlovačke županije i Grada Karlovca dajući doprinos sveukupnom poboljšanju stanja okoliša,
  • smanjenje opasnosti od požara, trajno uklanjanje izvora emisije onečišćujućih tvari u zrak čime će se postići bolja kvaliteta zraka,
  • postizanje bolje kvalitete površinskih i podzemnih voda, kao i tla,
  • uklanjanje negativnog utjecaja na floru i faunu.