Natječaj

Search form

Ograničeni poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagališta Filipovica (Osijek)

Datum objave: 
27.01.2014.
Datum završetka natječaja: 
27.03.2014.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Ovaj poziv se odnosi na Grad Osijek, kao jedinicu lokalne samouprave odgovornu za sanaciju odlagališta Filipovica. 
Svrha ovog ograničenog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekta koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva OPZO-a vezano za Prioritetnu os 1- Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2 Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. Neusklađena odlagališta komunalnog otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) su odlagališta koja ne zadovoljavaju uvjete Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11 i 17/13), te se moraju sanirati i/ili zatvoriti jer predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, zagađenja voda i zraka te imaju nepovoljni učinak na krajobraz. 
Odlagalište Filipovica je nastalo kao privremeno, "ratno" odlagalište za Grad Osijek 1991. godine, a na njega se otpad prestao odlagati 1995. Sanacija i zatvaranje odlagališta Filipovica predviđeno je Planom gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije kao i prostornim planom uređenja Grada Osijeka. 


Izvor: http://goo.gl/sut9Vw