Natječaj

Search form

Ograničeni poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagališta Trebež na području Grada Samobora

Datum objave: 
12.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
26.06.2014.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
81.336.500,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Ovaj poziv se odnosi na Grad Samobor (Zagrebačka županija), kao jedinicu lokalne samouprave odgovornu za sanaciju odlagališta Trebež. Indikativni iznos sredstava EU namijenjen za ovaj poziv je 81.336.500 kn iz Kohezijskog fonda, a ostatak od 14.353.500 kn osiguran je nacionalno. Svrha ovog ograničenog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekta koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva OPZO-a vezano za Prioritetnu os 1 - Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeru 1.2 - Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. 
Na odlagalište otpada Trebež odlagao se komunalni i neopasni industrijski otpad u razdoblju od 1968. do 2007. godine. Odlagalište je smješteno oko 3,5 km sjeveroistočno od grada Samobora. Otpad se odlagao u napuštene šljunčare, što se smatralo pogodnim zbog male udaljenosti od grada Samobora i dobrog pristupa lokaciji. Na odlagalištu je odloženo oko 300.000 m3 otpada koji je prekriven slojem inertnog materijala. Dva kilometra istočnije od odlagališta naknadno je otvoreno crpilište Strmec, a samo odlagalište se našlo u njegovoj III. vodozaštitnoj zoni. Direktni kontakt odloženog otpada na odlagalištu otpada s podzemnom vodom, njegov položaj u III. vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Strmec i blizina naselja Vrbovec glavni su razlozi prestanka odlaganja otpada 2007. godine i pripreme za sanaciju. U ovom trenutku, odlagalište Trebež je nesanirano odlagalište, unatoč djelomično izgrađenoj infrastrukturi radi njegove sanacije.
Planirani projekt cjelovite sanacije odlagališta Trebež sukladan je Prostornom planu Zagrebačke županije iz 2012. godine, Prostornim planom uređenja Grada Samobora iz 2006. godine, te Planu gospodarenja otpadom Zagrebačke županije i Planu gospodarenja otpadom za Grad Samobor za razdoblje 2010.-2017. godine.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/75