Natječaj

Search form

Ograničeni poziv za dostavu projektnog prijedloga za Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza

Datum objave: 
08.04.2015.
Datum završetka natječaja: 
08.06.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Ograničeni poziv je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava tvrtki Bikarac d.o.o., Stjepana Radića 100, 22 000 Šibenik za provedbu faze II projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Bikarac iz Kohezijskog fonda. Pozivom se dodjeljuju sredstva za provedbu projekta koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva Operativnog programa Zaštita okoliša vezano za Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, Mjeru 1.1 Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj i regionalnoj razini. 
Osnovni ciljevi Mjere 1.1. su unaprijediti oporabu i zbrinjavanje komunalnog otpada izgradnjom županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom, prvenstveno za komunalni i neopasni otpad. Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Bikarac nalazi se na području Grada Šibenika, oko 7 km od središta grada, odnosno oko 3,5 km od rubnog dijela građevinskog područja naselja Šibenik. Na ovoj lokaciji odlaže se otpad s područja Grada Šibenika i šireg gradskog područja od sedamdesetih godina prošlog stoljeća. 
Projekt CGO-a Bikarac kandidiran je u okviru ISPA programa koji je odobren od strane Europske Komisije, tako da su u rujnu 2006. godine Republika Hrvatska i Europska komisija zaključile Memorandum o financiranju, koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o financiranju (NN 26/07). Faza 1 financiranja i izgradnje CGO-a Bikarac uključuje izgradnju novog komunalnog odlagališta otpada koje će graničiti s postojećim odlagalištem u Bikarcu, kao i saniranje i zatvaranje postojećeg odlagališta, provođenje pilot projekta recikliranja i razvrstavanja otpada u gradu Šibeniku te saniranje komunalnog odlagališta otpada u Pirovcu. 

Šibensko-kninska županija će realizacijom ovog projekta zadovoljiti prethodno navedene zakonske zahtjeve provođenjem sljedećih aktivnosti u svrhu uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom koje se financiraju ovim pozivom: 

  • izgradnja i opremanje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada na lokaciji postojećeg odlagališta Bikarac, 
  • izgradnja i opremanje županijskih transfer stanica te 
  • nabavu vozila za prijevoz otpada od transfer stanica do Županijskog centra za gospodarenja otpadom Bikarac.