Okolišna infrastruktura

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Kohezijska politika daje financijsku potporu za zemlje u skladu sa EU zakonima o zaštiti okoliša, zahtijevajući odgovarajuću infrastrukturu i zaštitu okoliša te odgovarajuće nove ekološke izazove i inovativne pristupe. Ovi se ciljevi ostvaruju kroz dugoročne investicije, pa je potrebno razviti infrastrukturu kroz ERDF i Kohezijski fond. Oko 44 milijarde eura namijenjene su ulaganju u područja kao što su voda i otpad, poboljšanje kakvoće zraka, priroda i zaštita bioraznolikosti, prirodno sprječavanje rizika, kontrola zagađenja i obnova industrijskih područja. Dodatnih 60 milijardi namijenjeno je potpori zaštite okoliša, primjerice razvijanjem zelenijeg prijevoza, održive energije i urbane sanacije.