Olakšavanje trgovine i suradnje na tom području

Search form

Program: 
Kratki opis: 

EU mora biti jaki ekonomski i trgovački partner u svjetskoj ekonomiji. Carine imaju važnu ulogu u pogledu osiguravanja konkurentnosti europskog trgovačkog okruženja. Povećani obim prekogranične trgovine, kompleksnost modernog opskrbnog lanca, broj uključenih stranaka, brzina razmjene dobara čine rad carinskih uprava kompleksnijim. Olakšavanje trgovine ima za cilj umanjiti teret stavljen na trgovinu u odnosu na carinske propise i procedure. Primjena novog Moderniziranog carinskog kodeksa i implementacija carinskog okruženja bez papirologije trebala bi doprinijeti ovom širem cilju olakšavanja trgovine. Na taj bi način trebala biti stvorena ravnoteža između olakšavanja trgovine i zaštite EU od nezakonitog prometa.