Natječaj

Search form

Općina Stupnik: građevinski radovi na dijelu kolektora GSK 2 u sustavu odvodnje - II faza izgradnje uz izgradnju kuće konektora

Referenca: 
EuropeAid/134781/M/WKS/HR
Datum objave: 
25.06.2013.
Datum završetka natječaja: 
16.12.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Program: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Općina Stupnik namjerava dodijeliti ugovor o radu za izgradnju dijela glavnog kolektora GSK 2 (L = 3822,00) u području naselja Donji Stupnik kao II faze izgradnje, nakon što se drenaža u naseljima Općine Stupnik (Donji Stupnik) priključi na sustav odvodnje grada Zagreba u naselju Blato. Unutar ovog projekta planirana je izgradnja 214 kućnih priključaka u okviru spomenute II faze izgradnje kolektora GSK 2. uz financijsku pomoć iz IPA programa Europske unije. Natječajna dokumentacija dostupna je na uvid u Općini Stupnik, Gornjostupnicka 33, 10255 Stupnik.

Izvor:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChc...