Natječaj

Search form

Operacija 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Datum objave: 
30.01.2015.
Datum završetka natječaja: 
15.04.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
370.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta, modernizaciju postojećih gospodarstava, poboljšanje kvalitete proizvoda uvođenjem novih tehnologija i inovacija i stvaranjem na tržištu održivih gospodarstva koja prate napredne tehnike i tehnologije. 

Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti, 
 • Ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, 
 • Ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom, 
 • Ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
 • Ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • Ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja, 
 • Ulaganje u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe 1305/2013. 
Iznos sufinanciranja: 

 • Minimalan iznos potpore iznosi 5.000 eura,
 • Maksimalan iznos potpore iznosi 2.000.000 eura, osim za ulaganja u sektor voća i povrća, stočarstva i peradarstva gdje je maksimalan iznos potpore 3.000.000 eura. 
Stopa sufinanciranja:

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima i to za:

 • Mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 • Zajedničke projekte, koji ne podrazumijeva isključivo ulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila. Ukoliko zajednički projekt ima i ovu vrstu ulaganja, ona mora iznositi manje od 50% ukupnog zajedničkog projekta,
 • Ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje (Prilog VI),
 • Ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip221.09 KB