Natječaj

Search form

Operacija 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima"

Datum objave: 
30.01.2015.
Datum završetka natječaja: 
15.04.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
140.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem poticanja ulaganja usmjerenih na povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda kroz modernizaciju i poboljšanje učinkovitosti prerade, trženja, razvoja i promoviranja prerade poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda osim proizvoda ribarstva. 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko, 
 • Ulaganje u građenje i /ili opremanje objekata za klanje rasijecanje, preradu (mesa i jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade, 
 • Ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, 
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, 
 • Ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva, 
 • Ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, 
 • Ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima ograničen samo na poljoprivrednike sukladno članku 17. Uredbe 1305/2013. 
Iznos sufinanciranja:

 • Minimalan iznos sufinanciranja projekta je 10.000 eura, 
 • Maksimalan iznos sufinanciranja projekta je 3.000.000 eura. 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, a intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima i to za: 

 • Ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip157.58 KB