Natječaj

Search form

Operativne potpore nevladinim organizacijama aktivnima u području zaštite okoliša i/ili zaštite okoliša

Referenca: 
LIFE-NGO-EASME- 2014
Datum objave: 
03.09.2014.
Datum završetka natječaja: 
15.10.2014.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
9.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem promicanja boljeg upravljanja okolišem od strane svih dionika koji su uključeni u ovo područje. Očekivani rezultat je podržati jačanje sudjelovanja sektora civilnog društva u procesu dijaloga o razvoju politika zaštite okoliša i njihove provedbe. Natječajem se namjeravaju financirati operativni i administrativni troškovi nevladinih organizacija u području zaštite okoliša za aktivnosti predviđene programom za 2015. godinu. 

Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:

Kako bi bile prihvatljive, organizacije koje prijavljuju svoje projekte moraju: 

  • Biti neprofitne pravne osobe nezavisne od vladinih i drugih tijela javne vlasti i bez političkih i komercijalnih interesa
  • Primarno djelovati u području zaštite okoliša i/ili klimatskih promjena
  • Djelovati na razini Europske unije sa aktivnostima koje pokrivaju minimalno 3 zemlje članice EU
  • Biti pravno registrirane u jednoj od zemalja članica EU ili trećoj zemlji sukladno pravilima sudjelovanja u programu LIFE
Tematski ciljevi: 

Glavni fokus godišnjeg programa rada organizacija trebao bi se vezati za doprinos Europskoj uniji u području zaštite okoliša, odnosno pokrivati jednu od sljedećih tema:

  • Tematski ciljevi programa LIFE
  • Zaštita, očuvanje i unaprijeđenje prirodnog kapitala Unije
  • Korištenje štednih resursa i pokretanje gospodarstva temeljenog na niskoj razini ugljika
  • Zaštita građana Unije od pritisaka vezanih za okoliš i štetan utjecaj na zdravlje 
  • Izrada paketa i plana za prijelaz na ekonomiju s niskom razinom CO2 do 2050. godine
  • Povećanje učinkovitosti Unije u rješavanju međunarodnih klimatskih izazova
Iznos sufinanciranja:

Maksimalan iznos sufinanciranja pojedinog projekta je 900.000,00 eura. 

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip585.93 KB