Natječaj

Search form

Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar

Datum objave: 
31.05.2019.
Datum završetka natječaja: 
31.07.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Dana 31. svibnja 2019. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je Poziv Referentnom centru za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dostavu prijedloga operacije „Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Unutar ovog Poziva određen je maksimalan financijski iznos operacije koji Prijavitelj predlaže za sufinanciranje operacije kao izravne dodjele sredstava koji iznosi 32.576.000,00 kuna.